header image
Strona główna Inwestycje Przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Przytułach Starych ogłoszony
Przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Przytułach Starych ogłoszony PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
czwartek, 20 kwietnia 2023 10:59, 159 odsłon

Szanowni Państwo,
ogłosiliśmy przetarg na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przytułach Starych”. Inwestycja będzie realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Oferty można składać do 28 kwietnia br. do godziny 10.00. W planach jest powstanie obiektu o powierzchni ok. 150 m2, który umożliwi organizowanie wydarzeń dla mieszkańców oraz stworzy warunki dla zwiększania udziału w kulturze różnych grup wiekowych.

Samorząd wystąpił o zewnętrzne wsparcie na realizację ww. zadania. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.

 Etap I obejmie:
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
- opracowanie mapy do celów projektowych;
- wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych, technicznych i wykonawczych branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla projektowanych robót;
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla projektowanych robót;
- uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych przez Zamawiającego;
- zyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.
Etap II natomiast obejmie:
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
- wykonanie planu organizacji budowy;
- zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,
- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących;
- demontaż i utylizację zbędnych urządzeń i instalacji w terenie, które nie będą wykorzystywane;
- wykonanie robót budowlano - montażowych i instalacyjnych na podstawie PFU; projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych i STWIORB;
- wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych w zakresie budowy obiektu;
- wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i montażowych w zakresie wykończenia obiektu;
- wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych objętych zamówieniem w zakresie zagospodarowania terenu;
- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. napraw chodników i dróg po wykonaniu prac, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac);
- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji oraz konserwacji urządzeń w języku polskim;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Nowa świetlica będzie pełniła bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców wsi. To w niej będą odbywały się zebrania, spotkania, zajęcia dla dzieci, imprezy integracyjne. Obiekt będzie jedynym budynkiem użyteczności publicznej w Przytułach Starych, dlatego będzie pełnił funkcje społeczne oraz kulturalne i rekreacyjne.


Poprawiony: czwartek, 20 kwietnia 2023 11:04
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Obwieszczenie dotyczy wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C” na terenie województwa mazowieckiego”.

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości