header image
Strona główna Rada Gminy Uchwały
Uchwała Nr LXV/493/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXV/493/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/492/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXV/492/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/491/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXV/491/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/490/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXV/490/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/489/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXV/489/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXV/488/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXV/488/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/487/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/487/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/486/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/486/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie  nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/485/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/485/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIV/484/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIV/484/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 137
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości