header image
Strona główna O Gminie
Gmina Rzekuń PDF Drukuj Email

Gmina Rzekuń jest położona w centralnej części powiatu ostrołęckiego. Korzystne położenie (wzdłuż tras Warszawa - Suwałki, Ostrołęka - Ostrów Maz.) zapewnia dobre warunki dla rozwoju różnych gałęzi przemysłu i handlu.

Powyższe czynniki, rozbudowana sieć dróg, sieć gazowa, sieć elektryfikacyjna, wodociągową i kanalizacyjna, stanowią doskonałe miejsce dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

gmina Rzekuń (fot. Krzysztof Parzychowski)

 

Zobacz nas na mapie: mapa

 

Ważniejsze przedsiębiorstwa na terenie Gminy.

 1. ASPS PEKPOL Ostrołęka
 2. Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
 3. Gminna Spółdzielnia "SCh" w Ostrołęce
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrołęce
 5. Zakład Produkcyjno - Handlowy "Centrala Rybna"
 6. Spółdzielnia Handlowa "SCh" w Ostrołęce
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Baks" S.C. w Ostrołęce
 8. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Benzol" w Ostrołęce
 9. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Technicznych Budownictwa "Techbud" Sp. z. o.o. w Ostrołęce
 10. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Ogrodniczego w Ostrołęce
 11. AGRANA FRUIT POLSKA Sp. z o.o. w Ostrołęce
 12. Nasz Dom Sp. z o.o. Hala Sprzedaży w Rzekuniu
 13. Benzol - Gaz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
 14. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 15. YTONG Ostrołęka Sp. z o.o.
 16. PHU "Targor" S.C. w Ostrołęce
 17. Innowacyjne Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Ostrołęce
 18. Zakład Transporu Specjalistycznego Sp. z o.o. w Ostrołęce
 19. "Agromasz" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Sp. z o.o.
Poprawiony: piątek, 23 listopada 2007 10:26
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Na wniosek samorządu Gminy Rzekuń odbędą się dodatkowe konsultacje społeczne dla mieszkańców w sprawie budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627. Organizatorem spotkania jest inwestor zadania, tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Mieszkańcom przedstawione zostaną dwa warianty przebiegu obwodnicy, wstępne parametry drogi oraz zakres planowanej inwestycji. Konsultacje odbędą się w poniedziałek 8 maja br. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej.

Jednocześnie przypominamy, że uwagi i wnioski można składać do 11 maja 2023 roku w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń lub osobiście w punkcie podawczym na I piętrze tut. Urzędu. Formularz opinii dostępny jest na stronie www.rzekun.pl. Pod tym adresem znajdą również Państwo szczegółowe mapy przebiegu obwodnicy.

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości