header image
Strona główna Sprawy w Urzędzie Karty usług, wzory formularzy
Sprawy do załatwienia w Urzędzie, wzory wniosków PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
środa, 07 maja 2008 11:38, 30962 odsłon

Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych i stanowisk Urzędu.
Opisano w nich procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.

Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy (sekretariat), pokój nr 107.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów i adresów e-mail.

Wpłat za usługi dokonywane przez Urząd Gminy można dokonać:

  • bezprowizyjnie w kasie Banku Spółdzielczyego w Ostrowi Mazowieckiej pk. w Rzekuniu do godz. 1430,
  • w Urzędzie Pocztowym w Rzekuniu do godz. 1500,
  • w każdym innym banku* lub poczcie na konto Urzędu Gminy w Rzekuniu nr 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002

* Honorujemy dowody wpłaty z banków internetowych.


Gospodarka gruntami

Nazwa usługi Informacja Załączniki
Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości GGK_01.pdf
GGK_01_ZAL1.odt

GGK_01_ZAL1.pdf

GGK_01_ZAL1.rtf


Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

Nazwa usługi Informacja Załączniki
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej USC_02.pdf

USC_02_ZAL1.pdf

USC_02_ZAL1.odt

Sporządzenie aktu zgonu USC_03.pdf

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego USC_04.pdf

wniosek_o_wydanie_odpisu.pdf

wniosek_o_wydanie_odpisu.odt

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego USC_05.pdf


USC_05_ZAL1.odt

USC_05_ZAL1.pdf

Wydanie dowodu osobistego
USC_06.pdf
wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf


Gospodarka i przedsiębiorczość

Rolnictwo, melioracja i ochrona środowiska

Historia dokumentu
08-02-2022 r., 13:10:01, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego.

05-03-2021 r., 13:45:31, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: wtorek, 08 lutego 2022 14:10
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W niedzielę 26 lipca 2020 r. odbył się odpust ku czci św. Anny w Kamiance. Ta największa impreza w naszej gminie w tym roku była trochę inna. Przede wszystkim miała charakter duchowy. Odprawiona została msza św., po której przeszła uroczysta procesja wokół kościoła. Nie zabrakło też straganów z drobnymi upominkami.

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości