header image
Strona główna
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
wtorek, 23 maja 2023 08:31, 232 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 102/21, 102/24, 102/34 w miejscowości Czarnowiec, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.


BI.ZUZ.5.4210.83.2023.ED.pdf

Poprawiony: wtorek, 23 maja 2023 08:47
 
LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
piątek, 19 maja 2023 14:11, 313 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LXI/2023,  nr LXII/2023, nr LXIII/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń    własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/4 położonej w obrębie Teodorowo gmina Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ołdakach;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025;
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2022 rok;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Poprawiony: środa, 12 lipca 2023 10:38
Więcej…
 
Ekologiczny Piknik Rodzinny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 19 maja 2023 13:12, 276 odsłon


Poprawiony: wtorek, 30 maja 2023 13:05
 
Poszukiwany właściel psa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
środa, 17 maja 2023 15:19, 148 odsłon

Poszukiwany właściciel psa.
Tel. kontaktowy: Urząd Gminy Rzekuń 29 643 24 34


Poprawiony: środa, 17 maja 2023 15:26
 
PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
środa, 17 maja 2023 15:13, 270 odsłon

,,PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ W RZEKUNIU” 

Termin składania ofert / wniosków: 01.06.2023 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 01.06.2023 r. godz. 10.30

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na platformie e-Zamówienia

Link do strony  prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1dacbba-f486-11ed-9355-06954b8c6cb9


Poprawiony: środa, 17 maja 2023 15:14
 
Informacja Stowarzyszenia LGD "Zaścianek Mazowsza" PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
wtorek, 16 maja 2023 14:55, 234 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) informuje, że nadal trwa partycypacyjny tj. z udziałem lokalnej społeczności proces budowania nowej lokalnej strategii rozwoju dla obszaru gmin: Czerwin, Długosiodło, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. W związku z ubieganiem się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 LGD zobowiązana jest opracować strategię rozwoju obszaru, na którym działa.

Poprawiony: wtorek, 16 maja 2023 15:00
Więcej…
 
Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
wtorek, 16 maja 2023 14:48, 193 odsłon

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 12.05.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działki nr 704 o pow. 0,1100 ha położonej w obrębie Rzekuń, gm. Rzekuń.

Treść zawiadomienia: zawiadomienie_12_05_2023.pdf

Poprawiony: wtorek, 16 maja 2023 14:54
 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 15 maja 2023 13:06, 277 odsłon


Dotyczy wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r.,

Poprawiony: poniedziałek, 19 czerwca 2023 08:58
Więcej…
 
LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
piątek, 12 maja 2023 14:04, 351 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LXIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
6. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

Poprawiony: piątek, 26 maja 2023 12:45
Więcej…
 
Bezpłatne badania mammograficzne 7 czerwca 2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Milena Głowacka   
piątek, 12 maja 2023 10:44, 169 odsłon


Poprawiony: piątek, 12 maja 2023 10:47
 
Informacja dla właścicieli czworonogów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 10 maja 2023 11:49, 442 odsłon
Szanowni Mieszkańcy,

Zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli psów, aby we właściwy sposób nadzorowali swoje czworonogi. Posiadanie psa wiąże się bowiem z obowiązkami jakie nakłada prawo na jego właściciela. W związku z tym, iż w ostatnim czasie otrzymałem kilka zgłoszeń o niewłaściwym zabezpieczaniu ogrodzeń, przez co zwierzęta wydostały się na zewnątrz, przypominamy podstawowe obowiązki, jakie musi spełniać właściciel czworonoga.
Poprawiony: środa, 10 maja 2023 12:05
Więcej…
 
Przypomnienie o terminie płatności PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Bałazy   
wtorek, 09 maja 2023 15:15, 188 odsłon

Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń,
uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie płatności II raty opłaty za podatek rolny, leśny, od nieruchomości, który upływa 15 maja 2023 r.

Więcej…
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Hubert Parzych   
wtorek, 09 maja 2023 15:01, 260 odsłon

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r."

Więcej…
 
Kursy Autobusowe PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
wtorek, 09 maja 2023 11:47, 253 odsłon

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 10.05.2023 r. uruchomione zostaną kursy, które pozwolą na skomunikowanie miejscowości Kamianka oraz Korczaki z centrum Ostrołęki:

7.05 z Kamianki do Dzbenina, gdzie będzie można przesiąść się do MZK o 7.19

10.35 z Dworca PKS do Kamianki

11.00 z Kamianki do dworca PKS

15.10 z Kamianki do dworca PKS

15.35 z Dworca PKS do Kamianki

Jednocześnie informujemy, że pracujemy nad wprowadzeniem kursu o godz. 20.00.

Zawieszamy połączenia po godz. 11.00 z Drwęczy i po godz. 15.00 na trasie Rzekuń, Daniszewo, Drwęcz.

Zapraszamy do korzystania z BEZPŁATNEJ linii autobusowej.

Poprawiony: wtorek, 09 maja 2023 11:51
 
Postanowienie Nr 34/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I   
wtorek, 09 maja 2023 10:47, 261 odsłon

Postanowienie Nr 34/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rzekuń do stanu faktycznego.

Poprawiony: wtorek, 09 maja 2023 10:57
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 226
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości