header image
Strona główna
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadrowo administracyjnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Waldemar Skurzyński, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu   
poniedziałek, 19 czerwca 2023 15:49, 1092 odsłon

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. kadrowo administracyjnych. Wymagane dokumenty należy składać w Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 29 czerwca r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds kadrowo administracyjnych".

Poprawiony: wtorek, 20 czerwca 2023 08:17
Więcej…
 
Zakup kontenera morskiego do Przytuł Starych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
poniedziałek, 19 czerwca 2023 15:45, 249 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę w ramach zadania pn. "Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare"

Więcej…
 
LXV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
poniedziałek, 19 czerwca 2023 14:28, 266 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14:30. Sesja odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LXIV/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
        a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2022 rok,
        b) debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
        c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
    4. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2022 r.:
       a) wystąpienie Wójta,
       b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022,
       c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2022,
       e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030;
    8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    9. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    11. Wolne wnioski i informacje;
    12. Zakończenie obrad.
     

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 dnia 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Poprawiony: wtorek, 20 czerwca 2023 13:22
Więcej…
 
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "BRZASK" w Ostrołęce na rok 2023/2024 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 19 czerwca 2023 08:53, 203 odsłon

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "BRZASK" w Ostrołęce w roku gospodarczym 2023/2024 (obwód nr 50).

Plan_polowan_BRZASK_2023_2024.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 19 czerwca 2023 09:00
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce   
piątek, 16 czerwca 2023 11:45, 156 odsłon


Poprawiony: piątek, 16 czerwca 2023 11:52
 
Zapraszamy na koncert PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 16 czerwca 2023 11:40, 254 odsłon


 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
piątek, 16 czerwca 2023 08:50, 136 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: Intensywne opady deszczu.

MZW_STAN_20230616033811000.pdf

Poprawiony: piątek, 16 czerwca 2023 08:53
 
Odwołanie zakazu wstępu do lasów na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 15 czerwca 2023 13:38, 185 odsłon

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka odwołuje okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Ostrołęka.

Zarz__dzenie_odwo__anie_zakazu.pdf

Poprawiony: czwartek, 15 czerwca 2023 13:44
 
Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo! PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 15 czerwca 2023 13:09, 232 odsłon


Poprawiony: czwartek, 15 czerwca 2023 13:27
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 15 czerwca 2023 13:11, 157 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega: Burze z gradem.

MZW_STAN_20230615092907914.pdf

Poprawiony: czwartek, 15 czerwca 2023 13:13
 
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 15 czerwca 2023 08:01, 214 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do składania ofert na "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych, wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzekuń.

Zapytanie_ofertowe.pdf

Umowa_na_azbest_z_wykonawc_____2023.pdf

UMOWA_powierzenia_danych.pdf

Poprawiony: czwartek, 15 czerwca 2023 08:19
 
Raport o stanie gminy za 2022 rok – zgłoszenie do debaty PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
środa, 14 czerwca 2023 12:58, 400 odsłon

Informujemy, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się 27 czerwca 2023 roku, Wójt Gminy Rzekuń, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedstawi Raport o stanie Gminy Rzekuń za rok 2022.

Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Rzekuń przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek), do godziny 15:45 w Biurze podawczym Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Rzekuń, a także w Urzędzie Gminy w Rzekuniu (tymczasowy punkt podawczy).

Poprawiony: środa, 14 czerwca 2023 14:43
Więcej…
 
Wojskowy Dyżur Informacyjny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 14 czerwca 2023 09:57, 164 odsłon

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce zaprasza na Wojskowy Dyżur Informacyjny który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości pełnienia służby wojskowej. Osoby zainteresowane zapraszamy.

Wojskowy_Dy__ur_Informacyjny.jpg

Poprawiony: środa, 14 czerwca 2023 10:02
 
Przerwa w dostawie wody PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Krystian Zalewski   
środa, 14 czerwca 2023 09:58, 239 odsłon

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 14.06.2023 r. w godz. od 10:30 do 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Dzbenina.

Za utrudnienia przepraszamy.


Poprawiony: środa, 14 czerwca 2023 10:02
 
Europejski Dzień Zapobiegania Włamaniom do Domów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 14 czerwca 2023 09:53, 120 odsłon

Szanowni Państwo
W dniu 21 czerwca 2023 r. przypada V Europejski Dzień Zapobiegania Włamaniom do Domów. Organizatorem Kampanii jest Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) - grupa ekspercka Komisji Europejskiej we współpracy z Europolem. Celami kampanii są:
- podnoszenie świadomości obywateli, a tym samym zwiększenie ich poczucia odpowiedzialności za podejmowanie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania tego typu przestępczości,
- zacieśnianie współpracy między władzami lokalnymi i innymi partnerami oraz wymiana najlepszych praktyk w tym obszarze.
W załączeniu plakat kampanii oraz ulotka - "o czym warto pamiętać, żeby spokojnie wypoczywać".

EUCPN_Plakat_PL.pdf   EUCPN_Ulotka_PL.pdf

Poprawiony: środa, 14 czerwca 2023 09:57
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 226
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości